Formål

Samfundet som et samskabende fællesskab

Målet er dannelse af et fælles humant samfunds-grundlag:

En styrkelse af den enkeltes livsmestring i form af virke- dømme og drømmekraft, som afsæt for at løfte i fællesskab.
Konkret træner vi at turde at sætte os selv i spil, lytte og prøve at forstå og løfte hinandens ideer, som afsæt for en aktiv løfentende medskaben i hinandens liv.
Gennem fortællingen reflekterer vi over hvordan vi bedst kan hjælpe, når nogen er faret vild og sammen finde nye veje.

Refleksion med afsæt
i en fælles sanselig æstetisk oplevelse

Fortælling , billeder og musik
er katalysatorer for indlevelse og relevans.

Fortællingen skaber det fælles og trygge rum:
Personlige oplevelser, følelser og refleksioner sættes i spil
uden at den enkeltes sårbarhed udstilles.
Livserfaringer, også de svære, bliver en derimod en styrke,
når vi forsøger at huske for de to fiktive børn
og hjælpe dem på vej ved at fortolke og udtrykke
de livs-tematikker de støder på.
Kunsten bliver herved mediator for vigtige refleksioner over hvem vi er, om verden omkring os og om hvad det vil sige at kende sig selv.

Konceptet skaber en ramme

Et trygt defineret rum og en værktøjskasse for voksne som rollemodeller og vejvisere for børn og unge til at kunne, ville og turde forenes i fælles gøren!

Vi gentænker vores kulturskole praksis.
Målet er at skabe balance og synergi
imellem de 4 poler på dette kort

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2017 Flaskepost til Fremtiden.
OmKonceptet
Formål
Eksperimentarierne
Fremvisning
Kontaktos