FORMÅL

Vi lærer at være gennem afsøgninger af hvad det vil sige at VÆRE menneske med blik på fællesskabet.

Vi forundres sammen og herved opnår vi større livsindsigt og livskraft.
Vi stiller de dybeste spørgsmål med den største rækkevidde og betydning og søger svar igennem alvor og leg med hele kroppen og alle sanser i spil.
I en dans mellem tvivl og håb, finder vi vej til nye muligheder og løsninger.

VI GENOPDAGER
Mennesket har altid og på mange måder
søgt svar på livets gåder.
I myter, eventyr og sagn
fik det uforståelige et navn.

VI GENTÆNKER
Børn og unge, i alvor og leg,

med åbne hjerter og krøllede hjerner,
knytter en ny fortællings-tråd om dig og mig:
Et musisk spind af spørgsmål, svar og gæt,
et redde- og gribenet af livstrådes flet.

VI SPILLER HINANDEN GODE
Strenge er lagt over livets spille-bræt

på tværs af vrang og ret
de giver liv til nye toners melodi
forbinder din livstråd med andre ti.

 

 

VI SER SAMMENHÆNGE
At det der var engang,
er syet sammen med det der kommer
til en mosaik af mønsterbrud,
der hjælper Lykke og Held ud.

VI SØGER OG LÆRER
Sammen at være

ægte hverdags-helte,
som rækker ud og ind i det svære
og bærer det, som er ved at vælte.

VI GENSKABER
 langs et forundrings-spor

Skibet ladet med
 samtidighed og samvittighed
Båret frem af på alt det vi tror
Bevæget af det vi kan, gør og ved.

VI VOKSER SAMMEN
Sus i fælles sejl,
når alle tænker med
Blikket mod mulighedernes mødested
skubbet af fortidens fejl

VI FINDER EN FÆLLES VEJ
Vores kompasnål
peger på verdens-mål.
Vores nye sted, Midt i dit og mit.
Alle tænker med, Bag om sort og hvidt.

SAMSKABT FÆLLESSKAB

Gennem fortællingen reflekterer vi over,
hvordan vi  hjælper, når nogen er faret vild
og finder nye veje til at løfte fælles udfordringer.

Vi samskaber en ny virkelighed med afsæt
i alt, vi sammen kan, er og ved.

                                             
                                                       
Materialer og metoder 
til at kunne, ville og turde forenes i fælles væren og gøren!

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BESKYTTENDE FORTÆLLING

Fortælling, billeder og musik
er katalysatorer for indlevelse og relevans.

Fortællingen skaber det fælles trygge rum:
Personlige oplevelser, følelser og refleksioner sættes i spil,
uden at den enkeltes sårbarhed udstilles.

Livserfaringer, også de svære, er en fælles styrke,
når vi forsøger at huske for de to fiktive børn
og hjælpe dem på vej ved sammen at håndtere
de livs-tematikker og dertil knyttede følelses reaktioner,
som de to børn oplever på deres rejse. 

 

Navigationskort:

Dette koncept har derfor fokus på retningen:
Skabelse og Fællesskab.