FORMÅL

 

Konceptet rammesætter et trygt øverum 
hvor vi forundres sammen og herved opnår større livsindsigt og herved livskraft - også til at klare det svære.

Som de rammesættende  kommunale aktører
udvikler vi os ligeledes til samskabende forandrings-agenter.

SAMFUNDET SOM ET SAMSKABENDE FÆLLESSKAB

Formål: Dannelse af et fælles humant samfunds-grundlag:

En styrkelse af den enkeltes livsmestring,
som afsæt for at løfte store fælles udfordringer  og nå fælles mål.

Konkret træner vi at turde at sætte sig selv i spil, bidrage aktivt,
Vi træner medfølelse og aktiv medskaben i hinandens liv.

Gennem fortællingen reflekterer vi over hvordan vi  hjælper,
når nogen er faret vild. Hvordan vi kan finde nye veje til at løfte fælles udfordringer gennem samskabelse med alt det vi kan, er og ved. 

DEN BESKYTTENDE FORTÆLLING

Fortælling , billeder og musik
er katalysatorer for indlevelse og relevans.

Fortællingen skaber det fælles trygge rum:
Personlige oplevelser, følelser og refleksioner sættes i spil
uden at den enkeltes sårbarhed udstilles.
Livserfaringer, også de svære, bliver vores styrke,
når vi forsøger at huske for de to fiktive børn
og hjælpe dem på vej ved at sammen håndtere
de livs-tematikker de støder på.
Kunsten bliver herved mediator for vigtige refleksioner over hvem vi er,
om verden omkring os og om hvad det vil sige at kende sig selv.

KONCEPTET SKABER EN RAMME FOR FÆLLESSKAB

                                             
                                                       
Et trygt defineret rum og en værktøjs-kasse for voksne som rollemodeller og vejvisere for børn og unge til at kunne, ville og turde forenes i fælles gøren!

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vi gentænker vores kulturskole praksis med det mål
at skabe balance og synergi imellem indsatserne på vores navigationskort:

I dette projekt har vi fokus på retningen skabelse og fællesskab.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/flaskeposttilfremtiden.dk/public_html/wp-content/themes/jevelin/inc/helpers.php on line 496
WordPress Theme built by Shufflehound.