FORMÅL

Et musisk forundringsrum for væredygtighed

At lære at være
er en afsøgning af vejen
til at blive menneske
i fællesskab.

En LIVSMESTRING
der forbinder kultur, kunst, dannelse, etik og filosofi,
med selvindsigt og trivsel.

En vej mod en bæredygtig virkelighed.

For dig og mig.

For os.

Væredygtighed findes endnu ikke i den danske ordbog, men har sit ophav fra ordet bæredygtighed, som er et bredt favnende begreb, der ofte anvendes om emner som natur, miljø og forbrug. Parallelt hertil er væredygtighed  et fokus på at vi får et bæredygtigt forhold til os selv, til andre og til vores virke i verden. Vi lærer at være gennem afsøgninger af hvad det vil sige at VÆRE menneske med blik på fællesskabet.

Vi forundres sammen og herved opnår større livsindsigt og livskraft.
Vi stiller de dybeste spørgsmål med den største med den rækkevidde  og betydning og søger svar igennem alvor og leg med hele kroppen og alle sanser i spil i en dans mellem tvivl og håb, der vil vise os vej til nye muligheder og løsninger.

ET SAMSKABENDE FÆLLESSKAB

 

Gennem fortællingen reflekterer vi over,
hvordan vi  hjælper, når nogen er faret vild 
og finde nye veje til at løfte fælles udfordringer.

Vi samskaber en ny virkelighed med afsæt
i alt, vi sammen kan, er og ved. 

EN BESKYTTENDE FORTÆLLING

Fortælling, billeder og musik
er katalysatorer for indlevelse og relevans.

Fortællingen skaber det fælles trygge rum:
Personlige oplevelser, følelser og refleksioner sættes i spil,
uden at den enkeltes sårbarhed udstilles.

Livserfaringer, også de svære, er en fælles styrke,
når vi forsøger at huske for de to fiktive børn
og hjælpe dem på vej ved sammen at håndtere
de livs-tematikker og dertil knyttede følelses reaktioner,
som de to børn oplever på deres rejse. 

 

EN RAMME FOR FÆLLESSKAB

                                             
                                                       
Materialer og metoder 
til at kunne, ville og turde forenes i fælles væren og gøren!

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Navigationskort:

Dette koncept har derfor fokus på retningen:
Skabelse og Fællesskab.

WordPress Theme built by Shufflehound.
OmKonceptet
Formål
Eksperimentarierne
Fremvisning
Kontaktos