Formål

 

Konceptet rammesætter et trygt øverum 
til styrket virke-, dømme- og drømme-kraft
gennem oplevelsen af at kunne bidrage med det de kan, er og vil.
Vi lærer at være - også med det svære. 


Som de rammesættende strategiske kommunale aktører
udvikler vi os ligeledes, på tværs af lokale, regionale og internationale
samarbejdspartnere, til samskabende forandrings-agenter.

 

                                                                                                                                   

Samfundet som et samskabende fællesskab

Målet er dannelse af et fælles humant samfunds-grundlag:

En styrkelse af den enkeltes livsmestring,
som afsæt for at løfte i fællesskab.
Konkret træner vi at turde at sætte os selv i spil,
lytte og prøve at forstå og løfte hinandens ideer,
som afsæt for aktiv medskaben i hinandens liv.

Gennem fortællingen reflekterer vi over hvordan vi bedst kan hjælpe,
når nogen er faret vild og hvordan vi sammen kan finde nye veje til et mulighedernes mødested, som vi samskaber med alt vi kan, er og ved. 

Sanselig refleksion

Fortælling , billeder og musik
er katalysatorer for indlevelse og relevans.

Fortællingen skaber det fælles trygge rum:
Personlige oplevelser, følelser og refleksioner sættes i spil
uden at den enkeltes sårbarhed udstilles.
Livserfaringer, også de svære, bliver vores styrke,
når vi forsøger at huske for de to fiktive børn
og hjælpe dem på vej ved at sammen håndtere
de livs-tematikker de støder på.
Kunsten bliver herved mediator for vigtige refleksioner over hvem vi er,
om verden omkring os og om hvad det vil sige at kende sig selv.

Konceptet skaber en ramme for fællesskab

                                             
                                                       
Et trygt defineret rum og en værktøjs-kasse for voksne som rollemodeller og vejvisere for børn og unge til at kunne, ville og turde forenes i fælles gøren!

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vi gentænker vores kulturskole praksis med det mål
at skabe balance og synergi imellem indsatserne på vores navigationskort:
WordPress Theme built by Shufflehound. © 2018 Flaskepost til Fremtiden. aarhus  
OmKonceptet
Formål
Eksperimentarierne
Fremvisning
Kontaktos