Isbjerget

Huh og hah!

Had og hævn

Vi træner råbe-stemme og vrede, kraft og vilje.

Vi spiller højt på vores djember.