Om Konceptet

Hvem
Konceptet er skabt som en rammesætning for børn og unges kreative kunstneriske samtænkning og samskaben af udtryk. 

Hvad 

Konceptet skaber et trygt rum for at udtrykke sig sammen om almene følelser og livstematikker og sammen undersøge hvordan vi kan hjælpe hinanden med at håndterer dem, når de spænder ben for os.

Konceptet består af en fortælling med understøttende materiale bank. Her findes sange, musik, lege, danse og inspiration til kreative udtryk, som kan hjælpe med at forankre forløbende. 

Et musisk forundringsrum
til træning af være- og virkekraft

En fælles afsøgning
af vejen til at blive menneske

i fællesskabet.

af hvad livsmestring vil sige

En rød tråd der forbinder
kultur, kunst, dannelse, etik og filosofi,
i indsigt og trivsel.

En vej mod en bæredygtig virkelighed.
For dig og mig.
For os.

Projektet udvikles igennem 4 årig Kulturaftale med Kulturministeriet

Endvidere financieres forløbende af kommunale Trivselsmidler.

 

Læs mere om Kulturaftale planen her:

SAMSKABT FÆLLESSKAB

Gennem fortællingen reflekterer vi over,
hvordan vi hjælper hinanden
og hvordan vi herved alle bliver klogere og stærkere. 

Vi samskaber en ny virkelighed med afsæt
i alt, vi sammen kan, er og ved
 rammesat af materialer og metoder
til at kunne, ville og turde forenes i fælles væren og gøren.

FORTÆLLINGS-STRUKTUR

Fortælling, billeder og musik
er katalysatorer for indlevelse og relevans.

Fortællingen skaber det fælles trygge rum:
Personlige oplevelser, følelser og refleksioner sættes i spil,
uden at den enkeltes sårbarhed udstilles.

Livserfaringer, også de svære, er en fælles styrke,
når vi forsøger at huske for de to fiktive børn
og hjælpe dem på vej ved sammen at håndtere
de livs-tematikker og dertil knyttede følelses reaktioner,
som de to børn oplever på deres rejse.

Konceptet er bygget op om fortællingen om to børn og deres forunderlige rejse fra mørket og kulden til en lykkelig forening med lyset og fællesskabet med andre mennesker.

Både fortælling og musik bygger på kulturarv der spiller sammen på tværs af nationer, århundreder og stilarter.
Konceptet er herved transkulturelt
og  afspejler den globale virkelighed, vi alle er en del af.

Vi bruger fortælling, musik og fantasi til at vække nysgerrighed og forundring hos børnene.
Gennem disse kreative tilgange er det muligt at stimulere til en dybere forståelse af de udfordringer, som hovedpersonerne gennemgår.
Samtidig kan børnene genkende situationer og følelser fra sig selv og derved blive klogere på, hvordan svære følelser kan håndteres.

Mere end 20.000 børn og unge har sammen givet liv til en fortælling
om at blive væk, hjælpe og sammen finde nye veje. 

Udvikling skridt for skridt

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale.

På tværs af tid og sted

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale.

På tværs af tid og sted

  • et musisk-kreativt forløb i fællesskabet med udtryk, danse, rytmer og sange fra hele verden.
  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Målet er

  • et musisk-kreativt forløb i fællesskabet med udtryk, danse, rytmer og sange fra hele verden.
  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Målet er

"Alt det vi ved, ligger lagret i vores hjerne, og fantasien er den fantastiske kraft, der forvandler informationer til stærke egenskaber og gode idéer. Børn har en fantastisk evne til at kigge på ting fra en anden vinkel og udtrykke den enkle sandhed, som voksne nogle gange mister. Børn leger og lærer, bliver glade, føler frihed.

De bliver stimulerede, og hvis det tages alvorligt, så tror jeg, at kreativitet kan være med til at styrke børn til at blive bedre og klogere mennesker."

- Anette Haugaard

En kreativ dagsorden

Navigationskort: Konceptet har derfor fokus på retningen:
Skabelse og Fællesskab