Formål

I alvor og leg
dig og mig
åben hjerte
krøl hjerne
spind spørgsmål, svar og gæt
som forundrings-strenge
over livets spille-bræt.

Spil nye toner
ind i en hidtil ukendt melodi
mosaiker af mønsterbrud
der folder livets gåder sig ud.
på tværs af vrang og ret
i net af livstrådes flet.

Kompassets nål
bærer den røde tråd
over opgivelse, vrede og gråd
sys et forundrings-spor
en redningsline og huskesnor
til morgenstundens mål.

I knudepunkter af tvivl og håb
bygges skibet på opråb
mens vi allerede sejler på trods
henover uoverskueligheders bremseklods.

Skibet lades med
samtidig samvittighed
tilgivelse og ydmyghed
alt vi ved og er og tror
finder også plads ombord
mens fortidens fejl
giver vind til sejl

Nænsomt bæres en klode i skred
mod et mulighedernes mødested
Ind i en verdens havn
skabt af barneblikkes sagn

"Alt det vi ved, ligger lagret i vores hjerne, og fantasien er den fantastiske kraft, der forvandler informationer til stærke egenskaber og gode idéer.
Børn har en fantastisk evne til at kigge på ting fra en anden vinkel og udtrykke den enkle sandhed, som voksne nogle gange mister.
Børn leger og lærer, bliver glade, føler frihed.
De bliver stimulerede, og hvis det tages alvorligt, så tror jeg, at kreativitet kan være med til at styrke børn til at blive bedre og klogere mennesker.
                                                                          Anette Haugaard.
En kreativ dagsorden


Fortælling, musik og materialer henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter.

Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale. Det er samtidigt trans-kulturelt ved at arbejde med det alment menneskelige.

På tværs af tid og sted

Fortælling, musik og materialer henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter.

Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale. Det er samtidigt trans-kulturelt ved at arbejde med det alment menneskelige.

På tværs af tid og sted

 

  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Formålet er

 

  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Formålet er

Navigationskort: Konceptet har derfor fokus på retningen:
Skabelse og Fællesskab