OM KONCEPTET

Et koncept til kreativ forundringsbaseret samskabelse

HVEM
Mere end 20.000 børn og unge har samskabt konceptet. 

Konceptet er nu en del af Aarhus Musikskoles DNA og udfolder sig på flere alderstrin med kontinuerlige eksperimentarier, hvor vi genopdager og gentænker fortællingens og de kreative metoders potentiale. Det sker også med lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere, på tværs af  kulturelle og sociale grupperinger. 

HVAD
Vi udforsker to børns rejse i gennem en række livstematikker.
Hvert af disse repræsenterer en fase på en vej
gennem en livsudfordring.
Karaktererne, vi møder, er personificerede følelsesbetonede reaktioner på deres svære situation. Vi afsøger sted og karakteres kraft og faldgruber, og når vi sejler videre, reflekterer vi over, hvilke erindringer det har åbnet for, og hvilke nye perspektiver vi har fået.

Læs mere om forløb for 0. klasser
At lære at være Forløbs beskrivelse

Alt det vi ved, ligger lagret i vores hjerne, og fantasien er den fantastiske kraft, der forvandler informationer til stærke egenskaber og gode idéer. Børn har en fantastisk evne til at kigge på ting fra en anden vinkel og udtrykke den enkle sandhed, som voksne nogle gange mister. Børn leger og lærer, bliver glade, føler frihed.
De bliver stimulerede, og hvis det tages alvorligt, så tror jeg, at kreativitet kan være med til at styrke børn til at blive bedre og klogere mennesker.

”En kreativ dagsorden”, Anette Haugaard, s.6

LÆRING OG UDVIKLING SKER SKRIDT FOR SKRIDT

Konceptet er udviklet af Aarhus Musikskole i samarbejde med lokale og regionale kulturskoler, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, samt nordiske og internationale sparringspartnere.
Mere end 15.000 børn og unge har været med til at udvikle, fortolke og forme fortælling og koncept.
Udviklingsmetoden: Trædesten/Step by step består i, at vi opsamler erfaringer fra samskabelses-eksperimentarier, med fokus på forskellige udfordringer og muligheder.

LÆRING OG UDVIKLING SKER SKRIDT FOR SKRIDT

Konceptet er udviklet af Aarhus Musikskole i samarbejde med lokale og regionale kulturskoler, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, samt nordiske og internationale sparringspartnere.
Mere end 15.000 børn og unge har været med til at udvikle, fortolke og forme fortælling og koncept.
Udviklingsmetoden: Trædesten/Step by step består i at vi opsamler erfaringer fra samskabelses-eksperimentarier, med fokus på forskellige udfordringer og muligheder.

PÅ TVÆRS AF TID OG STED

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale.

PÅ TVÆRS AF TID OG STED

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved et interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale.

VI LÆRER AF AT TAGE REJSEN SAMMEN

Faculty of Arts på Aarhus Universitet og Børn & Unge, Aarhus Kommune har fulgt os på rejsen og klædt os på med den nyeste viden om børn og unges kreative samskaben.

VI LÆRER AF AT TAGE REJSEN SAMMEN

Faculty of Arts på Aarhus Universitet og Børn & Unge, Aarhus Kommune har fulgt os på rejsen og klædt os på med den nyeste viden om børn og unges kreative samskaben.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/flaskeposttilfremtiden.dk/public_html/wp-content/themes/jevelin/inc/helpers.php on line 496
WordPress Theme built by Shufflehound.
OmKonceptet
Formål
Eksperimentarierne
Fremvisning
Kontaktos