Et koncept til styret kreativ forundringsbaseret samskabelse

Mere end 15.000 børn og unge(5-25 år) har samskabt en sanselig multi-æstetisk og interkulturel livs-fortællings-struktur skabt i samspil med professionelle kunstnere i kreative eksperimentarier, hvor fortællingen skridt for skridt har taget form.
Det er blevet til en fortælling om at turde hjælpe og tage imod hjælp, og sammen afinde en vej fra mørket til lyset.
En rejse ind imellem dit og mit. B
ag om sort og hvidt - på tværs af tid og sted.
En rød tråd at følge henover et oprørt følelseshave.
Et tanke-spor tilbage til rødderne.
En omvej og genvej, der bryder gamle cirkler og mønstre med åbne spørgsmål om alment menneskelige livstematikker.

Eksperimentarierne er en tryg ramme, hvor vi sammen kan træne at lære at være - også med det svære. Her bygger vi med nysgerrighed ovenpå på hinandens indspil, med alt vi kan, er og har:
Lyd, billeder, toner og ord tilføjer nye indsigtsfulde dybder.

Konceptet er nu en del af Aarhus Musikskoles DNA og udfolder sig på alle alderstrin med kontinuerlige eksperimentarier, hvor vi genopdager og gentænker fortællingens og de kreative metoders potentiale. Det sker gennem samskaben og samproduktion med lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere på tværs af  kulturreelle og sociale grupperinger med vores fælles globale kulturarv og almen menneskelige udfordringer og muligheder, som afsæt for en kreativ fortolknings og  refleksions dannelses-rejse.

Alt det vi ved, ligger lagret i vores hjerne og fantasien er den fantastiske kraft, der forvandler informationer til stærke egenskaber og gode idéer. Børn har en fantastisk evne til at kigge på ting fra en anden vinkel og udtrykke den enkle sandhed, som voksne nogle gange mister. Børn leger og lærer, bliver glade, føler frihed. De bliver stimulerede og hvis det tages alvorligt, så tror jeg, at kreativitet kan være med til at styrke børn til at blive bedre og klogere mennesker.

”En kreativ dagsorden”, Anette Haugaard, s.6

 

Forandring, læring og udvikling sker skridt for skridt

Konceptet er udviklet af Aarhus Musikskole i samarbejde med lokale og regionale kulturskoler, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, samt nordiske og internationale sparringspartnere.
Mere end 15.000 børn og unge har været med til at udvikle, fortolke og forme fortælling og koncept.
Udviklingsmetoden: Trædesten/Step by step består i at vi opsamler erfaringer fra samskabelses-eksperimentarier, med fokus på forskellige udfordringer og muligheder.

Forandring, læring og udvikling sker skridt for skridt

Konceptet er udviklet af Aarhus Musikskole i samarbejde med lokale og regionale kulturskoler, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner, samt nordiske og internationale sparringspartnere.
Mere end 15.000 børn og unge har været med til at udvikle, fortolke og forme fortælling og koncept.
Udviklingsmetoden: Trædesten/Step by step består i at vi opsamler erfaringer fra samskabelses-eksperimentarier, med fokus på forskellige udfordringer og muligheder.

På tværs af tid og sted

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved et interkulturelt projekt som afspejler en globale virkelighed vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med de mennesker og kulturer, samt i en dialog vores  fortid, nutid og fremtidige potenitale.

På tværs af tid og sted

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved et interkulturelt projekt som afspejler en globale virkelighed vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med de mennesker og kulturer, samt i en dialog vores  fortid, nutid og fremtidige potenitale.

Vi lærer af at tage rejsen sammen

Faculty of Arts på Aarhus Universitet og Børn & Unge, Aarhus Kommune har fulgt os på rejsen og klædt os på med de nyeste tanker, samt viden om børn og unges kreative samskaben.

Vi lærer af at tage rejsen sammen

Faculty of Arts på Aarhus Universitet og Børn & Unge, Aarhus Kommune har fulgt os på rejsen og klædt os på med de nyeste tanker, samt viden om børn og unges kreative samskaben.

Opsummering på Kulturby-året

 

 

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2018 Flaskepost til Fremtiden. aarhus  
OmKonceptet
Formål
Eksperimentarierne
Fremvisning
Kontaktos