Om Konceptet

Mere end 20.000 børn og unge har sammen givet liv til en fortælling
om at blive væk, hjælpe og sammen finde nye veje. 

Konceptet er bygget op om fortællingen om to børn og deres forunderlige rejse fra mørket og kulden til en lykkelig forening med lyset og fællesskabet med andre mennesker.
Både fortælling og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter, hvilket er med til at give det et interkulturelt præg og dermed afspejle den virkelighed, vi alle er en del af.
Samtidig er fortællingen med sine almengyldige problemstillinger tilsvarende genkendelig i alle kulturer.

 

Vi bruger fortælling, musik og fantasi til at vække nysgerrighed og forundring blandt børnene. Gennem disse kreative tilgange er det muligt at stimulere til en dybere forståelse af de problemstillinger, som hovedpersonerne gennemgår. Samtidig kan børnene genkende situationer og følelser fra sig selv og derved blive klogere på, hvordan svære følelser kan håndteres.

Udvikling skridt for skridt

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale.

På tværs af tid og sted

Både historie og musik henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter. Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale.

På tværs af tid og sted

  • et musisk-kreativt forløb i fællesskabet med udtryk, danse, rytmer og sange fra hele verden.
  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Målet er

  • et musisk-kreativt forløb i fællesskabet med udtryk, danse, rytmer og sange fra hele verden.
  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Målet er

"Alt det vi ved, ligger lagret i vores hjerne, og fantasien er den fantastiske kraft, der forvandler informationer til stærke egenskaber og gode idéer. Børn har en fantastisk evne til at kigge på ting fra en anden vinkel og udtrykke den enkle sandhed, som voksne nogle gange mister. Børn leger og lærer, bliver glade, føler frihed.

De bliver stimulerede, og hvis det tages alvorligt, så tror jeg, at kreativitet kan være med til at styrke børn til at blive bedre og klogere mennesker."

- Anette Haugaard

En kreativ dagsorden

Formål

Et musisk forundringsrum
til træning af virke- og værekraft

En fælles afsøgning
af vejen til at blive menneske

i fællesskabet.

af hvad livsmestring vil sige

En rød tråd der forbinder
kultur, kunst, dannelse, etik og filosofi,
med selvindsigt og trivsel.

En vej mod en bæredygtig virkelighed.
For dig og mig.
For os.

Vi lærer at være gennem afsøgninger af hvad det vil sige at VÆRE menneske med blik på fællesskabet.

Vi forundres sammen og herved opnår vi større livsindsigt og livskraft.
Vi stiller de dybeste spørgsmål med den største rækkevidde og betydning og søger svar igennem alvor og leg med hele kroppen og alle sanser i spil.
I en dans mellem tvivl og håb, finder vi vej til nye muligheder og løsninger.

VI GENOPDAGER
Mennesket har altid og på mange måder
søgt svar på livets gåder.
I myter, eventyr og sagn
fik det uforståelige et navn.

VI GENTÆNKER
Børn og unge, i alvor og leg,

med åbne hjerter og krøllede hjerner,
knytter en ny fortællings-tråd om dig og mig:
Et musisk spind af spørgsmål, svar og gæt,
et redde- og gribenet af livstrådes flet.

VI SPILLER HINANDEN GODE
Strenge er lagt over livets spille-bræt

på tværs af vrang og ret
de giver liv til nye toners melodi
forbinder din livstråd med andre ti.

VI SER SAMMENHÆNGE
At det der var engang,
er syet sammen med det der kommer
til en mosaik af mønsterbrud,
der hjælper Lykke og Held ud.

VI SØGER OG LÆRER
Sammen at være

ægte hverdags-helte,
som rækker ud og ind i det svære
og bærer det, som er ved at vælte.

VI GENSKABER
langs et forundrings-spor

Skibet ladet med
samtidighed og samvittighed
Båret frem af på alt det vi tror
Bevæget af det vi kan, gør og ved.

VI VOKSER SAMMEN
Sus i fælles sejl,
når alle tænker med
Blikket mod mulighedernes mødested
skubbet af fortidens fejl

VI FINDER EN FÆLLES VEJ
Vores kompasnål
peger på verdens-mål.
Vores nye sted, Midt i dit og mit.
Alle tænker med, Bag om sort og hvidt.

SAMSKABT FÆLLESSKAB

Gennem fortællingen reflekterer vi over,
hvordan vi hjælper, når nogen er faret vild
og finder nye veje til at løfte fælles udfordringer.

Vi samskaber en ny virkelighed med afsæt
i alt, vi sammen kan, er og ved.Materialer og metoder
til at kunne, ville og turde forenes i fælles væren og gøren!

BESKYTTENDE FORTÆLLING

Fortælling, billeder og musik
er katalysatorer for indlevelse og relevans.

Fortællingen skaber det fælles trygge rum:
Personlige oplevelser, følelser og refleksioner sættes i spil,
uden at den enkeltes sårbarhed udstilles.

Livserfaringer, også de svære, er en fælles styrke,
når vi forsøger at huske for de to fiktive børn
og hjælpe dem på vej ved sammen at håndtere
de livs-tematikker og dertil knyttede følelses reaktioner,
som de to børn oplever på deres rejse.

Navigationskort:

Dette koncept har derfor fokus på retningen:
Skabelse og Fællesskab.