Formål

I alvor og leg
dig og mig
åben hjerte
krøl hjerne
spind spørgsmål, svar og gæt
som forundrings-strenge
over livets spille-bræt.

Spil nye toner
ind i en hidtil ukendt melodi
mosaiker af mønsterbrud
der folder livets gåder ud.
på tværs af vrang og ret
i net af livstrådes flet.

Kompassets nål
bærer den røde tråd
over opgivelse, vrede og gråd
sys et forundrings-spor
en redningsline, en huskesnor
til morgenstundens mål.

I knudepunkter af tvivl og håb
bygges skibet på opråb
mens vi allerede sejler på trods
henover uoverskueligheders bremseklods.

Skibet lades med
samtidig samvittighed
tilgivelse og ydmyghed
alt vi ved og er og tror
finder også plads ombord
med fortidens fejl
som vind i sejl

Nænsomt bæres en klode i skred
mod mulighedernes mødested
Ind i en verdens havn
skabt af barneblikkes sagn

Et klasseløft

 1. Den fælles mission om at hjælpe, bringer klassen sammen i en fælles undersøgende sårbarhed og omsorg for de to fiktive børn og hinanden.
  Missionen skaber et naturligt flow og hermed også et intenst fordybet og engageret tilstedevær.
 2. Børnene møder, navngive og udtrykker kan grundfølelserne. De får en konkret fælles referenceramme til følelses-livets udfordinger og muligheder.

Følelserne bliver konkrete og båndende imellem børnene i klassen styrkes.

 

 1. Den nysgerrige og undersøgende praksis kombinerer sansning, følelser, refleksion og interaktion.
 • Et møde med musikere/kunstnere tværkunstnerisk, der åbner en sanselig akustisk samskabende oplevelse af høj æstetisk kvalitet
 • følelsesmæssig selv- og gruppepleje, som afsæt for et løft af gruppens mentale og sociale velbefindende og evne til at hjælpe hinanden og sammen bære det svære.
 • forståelse af livet i alle dets nuancer og give dem handlekompetencer.

 

Inspiration og nyt materiale til lærerne

 1. Nye ideer til at kunne aktivere alles deltagelse og interaktion gennem fantasiaktiverende, sanselige og legende læringsforløb med musik og bevægelse.
 2. Fremkaldervæske for at få øje på fællesskabets dynamikker og nye muligheder for at styrke klassefællesskabet.
 3. En global sang og musik skattekiste med…
  Multikulturelt repertoire, som repræsenterer transkulturel værdi og kvalitet. Nodehæfte og indspilninger er til rådighed fremadrettet til implementering i jeres egen undervisning.
  Metoder og materialer til musikfunderet/inspireret samskaben og samproduktion.

Styrket sammenhængskraft og kreativ kultur på skolen
der understøtter tænkningerne i Aarhus Kommunes nye Børne- og Unge politik

Forløbet understøtter skolens musikkultur
Vi styrker skolens musikalske niveau med henblik på at skabe fælles stolthed og identitet.
Vi skaber større forståelse for den almenmenneskelige brug af musik, som et livsmestringsværktøj, der styrker vores fællesskaber.
Forløbet kan inspirere fremtidige tværfaglige forløb, som musicals, koncerter og fejringer generelt.
I får et gennemarbejdet eksempel på, hvordan man med afsæt i en fortælling kan skabe et kreativt forløb frem mod en fælles fremvisning


Konceptet er

 • Et samarbejdsrum:  
 • medskaben og samskaben, med indgange og adgange, samt deltagelsesmuligheder for alle børn.
  Et rum der fremmer fysisk aktivitet, leg og kreativitet og giver alle børn mulighed for deltagelse.
  Vi åbner for fantasien for at udtrykke os sammen og være undersøgende på hvem vi er og hvad kulturudtryk betyder for os som mennesker.
  Det styrker de interkulturelle og inter-relationelle kompetencer.
 • Nye veje til livsmestring og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at navigere gennem de udfordringer, vi naturligt støder på i livet.
  Årgangenes fortolkning af fortællingstråden sætter krop på, hvad det vil sige at være menneske i en global virkelighed og hvordan vi sammen håndterer livsudfordringer.
 • En ramme for at tage ansvar og sætte retning for fællesskab og rummelighed gennem en kropslig, legende, eksperimenterende og nysgerrig tilgang til læring og dannelse i bred forstand.

Danner fremtidens verdensborgere
Kulturen i hjertet og blikket mod verden
Fortællingstråden peger på hvordan vi kan hjælpe hinanden gennem eksistentielle udfordringer. En fælles vej, hvor kompasnålen, peger i retning af opfyldelse af verdensmålene.
Med globalt udsyn skaber vi kendskab til forskellige kulturers unikke udtryk og ritualer omkring musikudøvelse.
Dette sker gennem en interkulturel, æstetisk og kropslig afsøgning af, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at rammesætte livstransitioner og fejringer. Vi arbejder med forståelsen af, hvordan vi håndterer og udtrykker følelser på en konstruktiv måde. Fortællingen handler herved også hvordan vi overkommer svære udfordringer og sammen finder løsninger. Mens verdensmålene fortæller HVAD vi skal i mål med, så tager dette forløb fat på HVORDAN vi kommer i mål.
Børnene får et bredt kendskab til egen og andre kulturers musiktraditioner gennem aktiv deltagelse og samskaben.

Skaber sammenhængskraft
Børnene samskaber en fortælling om hvordan det, at hjælpe når der er brug for det.

"Alt det vi ved, ligger lagret i vores hjerne, og fantasien er den fantastiske kraft, der forvandler informationer til stærke egenskaber og gode idéer.
Børn har en fantastisk evne til at kigge på ting fra en anden vinkel og udtrykke den enkle sandhed, som voksne nogle gange mister.
Børn leger og lærer, bliver glade, føler frihed.
De bliver stimulerede, og hvis det tages alvorligt, så tror jeg, at kreativitet kan være med til at styrke børn til at blive bedre og klogere mennesker.
                                                                          Anette Haugaard.
En kreativ dagsorden


Her kan I læse om tilgangen i folder udgivet i forbindelse med projektet Grib engagementet.

https://boernekulturaarhus.dk/videndeling/best-practice/grib-engagementet/

 

Fortælling, musik og materialer henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter.

Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale. Det er samtidigt trans-kulturelt ved at arbejde med det alment menneskelige.

På tværs af tid og sted

Fortælling, musik og materialer henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter.

Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale. Det er samtidigt trans-kulturelt ved at arbejde med det alment menneskelige.

På tværs af tid og sted

 

 • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
 • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
 • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Formålet er

 

 • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
 • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
 • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Formålet er

Navigationskort: Konceptet har derfor fokus på retningen:
Skabelse og Fællesskab