Formål

I alvor og leg
dig og mig
åben hjerte
krøl hjerne
spind spørgsmål, svar og gæt
som forundrings-strenge
over livets spille-bræt.

Spil nye toner
ind i en hidtil ukendt melodi
mosaiker af mønsterbrud
der folder livets gåder ud.
på tværs af vrang og ret
i net af livstrådes flet.

Kompassets nål
bærer den røde tråd
over opgivelse, vrede og gråd
sys et forundrings-spor
en redningsline, en huskesnor
til morgenstundens mål.

I knudepunkter af tvivl og håb
bygges skibet på opråb
mens vi allerede sejler på trods
henover uoverskueligheders bremseklods.

Skibet lades med
samtidig samvittighed
tilgivelse og ydmyghed
alt vi ved og er og tror
finder også plads ombord
med fortidens fejl
som vind i sejl

Nænsomt bæres en klode i skred
mod mulighedernes mødested
Ind i en verdens havn
skabt af barneblikkes sagn

Konceptet løfter 4 vigtige opgaver

1) Understøtter skolens musikkultur
Vi styrker skolens musikalske niveau og med henblik på at skabe fælles stolthed og identitet.
Vi skaber større forståelse for den almenmenneskelige brug af musik, som et livsmestringsværktøj, der styrker vores fællesskaber.
Kompetenceløft til lærerne:
Multikulturelt repertoire, som repræsenterer transkulturel værdi og kvalitet. Nodehæfte og indspilninger er til rådighed fremadrettet til implementering i jeres egen undervisning.
Metoder og materialer til musikfunderet/inspireret samskaben og samproduktion.
Forløbet kan inspirere skolens fremtidige arbejde med at skabe musicals, koncerter og fejringer generelt, da I får et gennemarbejdet eksempel på, hvordan man med afsæt i en fortælling kan strukturere og uddelegere opgaver til de enkelte klasser, som munder ud i en fælles fremvisning.

2) Styrker trivslen i de bredere børnefællesskaber
Fortælling, dans, musik og sange åbner for en udforskning af alment menneskelige eksistentielle livstematikker og heraf afledte sindstilstande og følelser. Forløbet giver eleverne et fælles sprog for at forstå, udtrykke og regulere følelser og dermed et fælles transkulturelt ståsted. Gennem musik og kropslighed erkender vi vores kulturelle forskelligheder og ligheder, og vi åbner op for samtaler om kulturer og globale tematikker.
Forløbet åbner for nye perspektiver på almenmenneskelige livsvilkår og hvordan vi håndterer dem. Gennem det kropslige arbejde med disse tematikker skubbes der til fællesskabets relationelle dynamikker, da klasserne (både internt og i samspil med hinanden) interagerer på måder de oftest ikke er vant til. Der sker herved en genforhandling af identitet, roller og positioner.
I forhold til den nye Børne- og Unge politik tilbyder forløbet:
Et samarbejdsrum for medskaben og samskaben, og deltagelsesmuligheder for alle børn. Et rum der fremmer fysisk aktivitet, leg og kreativitet og giver alle børn mulighed for deltagelse.

Vi åbner for fantasien for at udtrykke os sammen og være undersøgende på hvem vi er og hvad kulturudtryk betyder for os som mennesker. Det styrker de interkulturelle og inter-relationelle kompetencer.
Mulighed for at udforske veje til livsmestring og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at navigere gennem de udfordringer, vi naturligt støder på i livet.

Årgangenes fortolkning af fortællingstråden sætter krop på, hvad det vil sige at være menneske i en global virkelighed og hvordan vi sammen håndterer livsudfordringer.
En ramme for at tage ansvar og sætte retning for fællesskab og rummelighed gennem en kropslig, legende, eksperimenterende og nysgerrig tilgang til læring og dannelse i bred forstand.

Gennem co-teaching sætter vi sammen en tryg ramme for at børnenes samskabende udfoldelse af et delelement af fortællingen.

3) Danner fremtidens verdensborgere
Kulturen i hjertet og blikket mod verden
Fortællingstråden peger på hvordan vi kan hjælpe hinanden gennem eksistentielle udfordringer. En fælles vej, hvor kompasnålen, peger i retning af opfyldelse af verdensmålene.
Med globalt udsyn skaber vi kendskab til forskellige kulturers unikke udtryk og ritualer omkring musikudøvelse.
Dette sker gennem en interkulturel, æstetisk og kropslig afsøgning af, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at rammesætte livstransitioner og fejringer. Vi arbejder med forståelsen af, hvordan vi håndterer og udtrykker følelser på en konstruktiv måde. Fortællingen handler herved også hvordan vi overkommer svære udfordringer og sammen finder løsninger. Mens verdensmålene fortæller HVAD vi skal i mål med, så tager dette forløb fat på HVORDAN vi kommer i mål.
Børnene får et bredt kendskab til egen og andre kulturers musiktraditioner gennem aktiv deltagelse og samskaben.

4) Skaber sammenhængskraft i Aarhus Kommune
Børnene samskaber deres Aarhus fortælling - En fortælling om hvordan det, at hjælpe når der er brug for det, betyder at Aarhus kan være en god by for alle.
Børn på tværs af skoler og kulturer går sammen på opdagelse langs en transkulturel fortællings-tråd, som de udfolder og nuancerer.
Fortællingstråden fører dem gennem universer, der repræsenterer almen menneskelige sindstilstande og tematikker. Her møder børnene følelserne, som konkrete karakterer de kan gå i dialog med, navngive, være undersøgende på og give liv gennem egne fortolkninger med inspiration fra den globale musik-, sang- og mundtlige fortællings- skat og tradition, arvet fra fortidens verdensborgere.

"Alt det vi ved, ligger lagret i vores hjerne, og fantasien er den fantastiske kraft, der forvandler informationer til stærke egenskaber og gode idéer.
Børn har en fantastisk evne til at kigge på ting fra en anden vinkel og udtrykke den enkle sandhed, som voksne nogle gange mister.
Børn leger og lærer, bliver glade, føler frihed.
De bliver stimulerede, og hvis det tages alvorligt, så tror jeg, at kreativitet kan være med til at styrke børn til at blive bedre og klogere mennesker.
                                                                          Anette Haugaard.
En kreativ dagsorden


Her kan I læse om tilgangen i folder udgivet i forbindelse med projektet Grib engagementet.

https://boernekulturaarhus.dk/videndeling/best-practice/grib-engagementet/

 

Fortælling, musik og materialer henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter.

Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale. Det er samtidigt trans-kulturelt ved at arbejde med det alment menneskelige.

På tværs af tid og sted

Fortælling, musik og materialer henter inspiration på tværs af kulturer, århundreder og stilarter.

Projektet er herved interkulturelt: Det afspejler den globale virkelighed, vi lever i, hvor vi skaber os selv i et samspil med mennesker og kulturer, i en dialog med vores  fortid, nutid og det fremtidige potentiale. Det er samtidigt trans-kulturelt ved at arbejde med det alment menneskelige.

På tværs af tid og sted

 

  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Formålet er

 

  • større forståelse for egne og andres kulturelle rødder og traditioner.
  • at erfare, hvordan vi globalt bruger musik og kultur til at skabe trivsel mellem mennesker og til at håndtere og udtrykke svære livstematikker.
  • at opnå en oplevelse af at mestre noget nyt og anderledes, som afsæt for at kunne navigere i komplekse udfordringer.
Formålet er

Navigationskort: Konceptet har derfor fokus på retningen:
Skabelse og Fællesskab